Staj

Staj.jpg

ERASMUS+ GİDEN ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ

Bu hareketlilik türü, Leonardo da Vinci II döneminde A tipi projeler kapsamında “Yüksek Öğrenim Görenlere Yönelik Yerleştirme Projeleri” olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu faaliyet alanı 2007-2013 dönemi Hayatboyu Öğrenme Programıyla birlikte Erasmus+  Programı içinde Öğrenci Staj Hareketliliği adı altında sürdürülmüş, 2014-2020 yılları arasında da Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği olarak yürütülecektir.

 

Öğrenci Staj Hareketliliği Nedir?

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecine Staj Hareketliliği Faaliyeti denmektedir. Erasmus+ Staj Hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.

 

Dikkat!Öğrencinin faaliyet süresi 2 ile 12 ay arasında bir süredir ve kurumlararası anlaşma olması şartı yoktur.

Öğrencilerin staj faaliyetine katılabilmeleri için aşağıdaki şartlar aranmaktadır;

  1. Genişletilmiş Erasmus+ Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları
  2. Öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna başvurmaları (Tıp Fakültesi öğrencilerin Hareketlilikten Yararlanma Koşullarını sağlayarak)
  3. Erasmus+ kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.

 

Staj Hareketliliğine Gitmeden Önce;

-Seçimler açıklandıktan sonra staj yapacağınız kurumu belirlemelisiniz ve o kurumdan Kabul Mektubu almalısınız. (Kabul Mektubu kişiye özel olduğundan bir örneği yoktur. Adı, Soyadı, ve hangi tarihler arasında staj yapacağının gün/ay/yıl şeklinde belirtilmesi gerekir. Kurumun antetli kağıdına yazılmış, imzalı ve mühürlü olmalıdır).

-Kabul Belgesi geldikten sonra Learning Agreement for Traineeship belgesi hazırlanmalıdır. (Gitmeden önce  staj için LA) (Learning Agreement For Traineeship Hazırlama Rehberi)

Öğrenci kendisi imzaladıktan sonra koordinatörüne imzalatıp karşı kuruma göndermelidir. Karşı kurumdan da imzalı/mühürlü olarak e-posta yolu ile tekrar alınmalıdır.

 

Tıp Fakültesi İçin Gerekli Staj Evrakları;

  • Learning Agreement (Öğrencinin ve Erasmus+ Koordinatörümüzün imzası tamamlandıktan sonra karşı taraftan mühürlenen ve imzalanan)
  • Dilekçe (Öğrencinin öğrenci numarasını, sınıfını, gideceği ülke/okulu, hangi tarihlerde hareketlilikten faydalanacağını, hangi dersleri alacağını, telefon numarasını kapsamalıdır)
  • Kabul Belgesi (Sözleşme ile uyumlu tarihler olmalı)
  • Transkript (Öğrenci İşleri Biriminden temin ediniz.)

Karşı taraftan onaylı gelen LA, dilekçe, kabul belgesi ve de transkript Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından Yönetim Kurulu Toplantısına sunulur ve toplantı sonucu yazı ile Uluslararası İlişkiler Ofisine ve Tıp Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşlerine bildirilir. Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararın uygun olması durumunda kalan işlemleriniz için Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi ile görüşmeniz gerekmektedir.

Gittikten sonra;

Karşı kuruma gittikten sonra yapacağınız değişikliklerinizi muhakkak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Değişim Programları Birimine danışıp belirleyiniz. Belirledikten sonra değişiklikle ilgili olarak Learning Agreement for Traineeship During Mobility (Staj için değişiklik belgesi) (Staj için değişiklik belgesi hazırlama rehberi belgesi hazırlanmalı (öğrenci imzası ve gidilen üniversitenin imzası/kaşesi ) ve dilekçeyle  beraber e-posta yolu ile Tıp Fakültesi Değişim Programları Koordinatörlüğüne gönderilmeli. Gönderilen evraklarınız Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmeye alınacak olup çıkan Yönetim Kurulu Kararı yazı ile Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirilecektir.

Dönerken;

Giden öğrenci dönerken aşağıda belirtilen evrakları beraberinde getirmeli ve Tıp Fakültesi Değişim Programları Koordinatörlüğüne sunmalıdır.

Staj Hareketliliği Dönüş Evrakları:

Yukarıda belirttiğimiz Koordinatörlüğümüze sunulan evraklar, Yönetim Kurulumuz tarafından uygun görüldüğü takdirde stajları başarılı sayılarak eğitimlerine devam edeceklerdir. Yönetim Kurulu Kararı Koordinatörlüğümüz tarafından yazı ile gerek Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisine gerekse Tıp Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Birimine bildirilecektir.

Eklenme tarihi :2.11.2022 10:25:53
Son güncelleme : 2.11.2022 10:25:53