Giden Öğrenci

ERASMUS ÖĞRENCİ VE PERSONELİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

ÖĞRENCİ ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

 

Öğrenme Hareketliliği Nedir?

Üniversite öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmaları Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği kapsamında yapılmaktadır.

Bu faaliyet Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer almaktadır ve yükseköğretim öğrencilerinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulmasını hedeflemektedir.

Öğrenciler, Erasmus+ Faaliyetinden Öğrenim Hareketliliği ve Staj Hareketliliği olmak üzere iki şekilde faydalanabilmektedir.

 

Tıp Fakültesi Öğrencisi Öğrenme Hareketliliğinden Nasıl Yararlanabilir?

Tıp Fakültesi öğrencilerin Hareketlilikten Yararlanma Koşulları aşağıda belirtildiği gibidir;

 1. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıtlı öğrenci olmak.
 2. En az bir yıllık dönemi tamamlamış olmak.
 3. 5/4.0 not ortalamasına sahip olmak.
 4. Akdeniz Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı Belgesi ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş dil sınav belgesine sahip olmak.

 

Erasmus+ Öğrenme Hareketliliği Başvuruları Nasıl Yapılır?

Yukarıdaki şartları sağlayan Erasmus+ Değişim Programından yararlanmak isteyen Tıp Fakültesi öğrencileri, Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından online olarak alınan Erasmus Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvurularını her yılın Şubat ayında http://erasmus.akdeniz.edu.tr/duyurular linkinden takip ederek yapmalıdır.

 

Yabancı Dil Sınavı

Yukarıda da belirtildiği üzere; Erasmus+ Değişim Programı Öğrenim Hareketliliğinden yararlanabilmek için yabancı dil belgesine sahip olmanız gerekmektedir. Bu nedenle; Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından ilan edilen Uluslararası Değişim Programları (Erasmus/Mevlana) Yabancı Dil Sınav Başvuru Takvimi’ndeki tarihlerde online olarak başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. (ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş ve son 5 yıl içinde alınan ulusal ve uluslararası sınav sonuçlarınızı kullanabilirsiniz).

 

Yabancı Dil Sınavı Başvurusunu yapan öğrenciler İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinden istedikleri dilin Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin ilan ettiği tarihte  gireceklerdir.

 

Dikkat! Tercih ettiğiniz kurum/kurumların eğitim dilini/dillerini dikkate alarak yabancı dil sınavına/sınavlarına girmeli veya belge sunmalısınız.

 

Öğrencilerin faaliyetten yararlanabilmeleri için söz konusu yabancı dil sınavına girerek, Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Kurulu tarafından belirlenen asgari notu almaları gerekmektedir.

Yabancı Dil Puan Barajı

Öğrenim Hareketliliği İçin: 65/100

Staj Hareketliliği İçin: 50/100

2018-2019 Yabancı Dil Sınav Başvuru Rehberine  http://erasmus.akdeniz.edu.tr/yabanci-dil-sinavi linkinden ulaşabilirsiniz.

 Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin başvurularını yaptıktan sonra ayrıca Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisine dilekçe vermeleri gerekmektedir.

Erasmus+ Öğrenme/Staj Hareketliliği Başvuruları Nasıl Yapılır?

Yabancı Dil Sınavına giren ya da geçerliliği kabul edilmiş Dil Belgesine sahip öğrenciler,Erasmus Öğrenim/ Staj Hareketliliği Başvurularını, Rektörlük Uuslararası İlişkiler Ofisinin ilan ettiği tarihlerde,Güz ve Bahar Dönemi olmak üzere iki başvuru döneminde, belirtilen adresten online olarak yapacaktır.

Sınav sonrasında yerleştirmeler Erasmus+ Genel Başarı Puanı baz alınarak yapılacak olup yerleştirme listesi yayınlanacaktır.

Erasmus+ Genel Başarı Puanı Hesaplaması = [(Gano x %50) + (Dil Seviyesi x %50)-Özel Durum] dikkate alarak başvurular değerlendirilecektir

 • Genel Başvuru Ortalamasının %50’si
 • Yabancı Dil Puanının %50’si
 • Özel Durum var ise toplam puandan düşülecektir.

 

Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’nın %50’si dikkate alınacaktır.

 Erasmus+ Genel Başarı Puanına Eklenecek Puanlar:

Engelli Öğrencilere (engelini sağlık raporu ile beyan etmek koşulu ile) : +10 puan

Şehit ve Gazi Çocuklarının (Bu durumu belgelendirmeleri halinde):+15puan

 

 Başvuruların Değerlendirilmesi:

Başvurular aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:

 • Erasmus+ Genel Başarı Puanı = GANO x % 50 + Dil Seviyesi x % 50 – (Özel Durum)
 • Üniversitemizin Erasmus+ İkili anlaşmalarında yer alan kontenjanlar
 • Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenecek olan kontenjanlar
 • Akademik birimlere gelen-giden Erasmus+ öğrenci sayısı
 • Akademik birim içindeki öğrenim/staj hareketlilik sayısı
 • Her bölüm/program ve Ana Bilim Dalına en az bir öğrenci hakkı

 

Erasmus+ Genel Puanından Düşülecek Puanlar:

 • Daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus+ hareketliliğinden yararlanan öğrencilerden faaliyet (öğrenim/staj) başına 10 puan düşülür.
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için 10 puan düşülür.
 • Erasmus+ Hareketliliğini gerçekleştirmeye hak kazanmış öğrencilerin herhangi bir sebeple faaliyetini gerçekleştirmekten vazgeçmeleri durumunda, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından duyurulan feragat tarihine kadar Feragat dilekçelerini iletmemeleri halinde 10 puan düşülür.
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılmak için başvuruda bulunan öğrenciden 10 puan düşülür.

Aynı bölümden iki öğrencinin aynı koşullarda başarı göstermesi ve bölümün kurumlararası anlaşmalar bakımından kontenjan kısıtlı olması halinde öncelik sınıfı büyük olana verilir.

 
Eklenme tarihi :2.11.2022 10:02:54
Son güncelleme : 2.11.2022 10:02:54