Mevlana Giden Öğrenci

mevlana-degisim-768x427.jpg

 

Mevlana Programı Öğrencisinin Özelllikleri Nelerdir?

 • Bölgesini ve dünyayı daha iyi tanımak ve anlamak isteyen,
 • Değişime açık,
 • Donanımlı ve kendine güvenen,
 • Rekabet duygusu güçlü,
 • Küresel bilinç ve sorumluluk duygusuna sahip

 

Mevlana Değişim Programına Kimler Katılabilir?

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri  katılabilirler.

 

Mevlana Programından Yararlanma Koşulları Nelerdir?

 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans  öğrencisi olması gerekmektedir.
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas öğretime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (ikibuçuk) olması,

Not sistemi yüz üzerinden hesaplanan notların dörtlük sistemdeki karşılıklarında, bu  konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.

Tıp Fakültesi 6. Sınıf Aday Doktorları (intörnler) bu programdan yararlanamazlar.

 

Yabancı Dil Sınavı

 ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş ve son 5 yıl içinde alınan ulusal ve uluslar arası sınav belgesine sahip olan öğrencilerin belgeleri geçerli olacak olup, Akdeniz Üniversitesi Değişim Programları Yabancı Dil Sınavına girecek öğrenciler başvurularında sadece transkriptelerini ileteceklerdir. Yabancı Dil Sınav Sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin dil puanları Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından değerlendirilecektir.

 

 Başvuruların Değerlendirilmesi Nasıl Olacaktır?

 Değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir.

Genel Not Ortalamasının %50’si

Yabancı Dil Puanının %50’si

 

Mevlana Değişim Programı’ndan Ne Kadar Süre İle Yararlanabilinir?

Öğrenciler; Mevlana Değişim Programı’ndan en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz. Öğrenciler yükseköğretimdeki farklı düzeyleri kapsayan bütün eğitim hayatları boyunca Mevlana burslu öğrencisi olarak yalnız bir defa faydalanabilirler.

 

Mevlana değişim programından yararlanmak isteyen bir öğrenci gittiği kuruma öğrenim ücreti öder mi?

Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.

 

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI İLE DEĞİŞİM YAPILABİLECEK ÜLKELER VE ALANLARI

Yök Yürütme Kurulu, 24.01.2018, tarihli 4 nolu oturumunda Sağlık Bilimleri alanında, Mevlana Hareketlililiğinin aşağıdaki ülkelerle gerçekleştirilmesine karar vermiştir:

 

 ÜLKE ALAN  
 ABD  Fen ve Mühendislik Bilimleri + Sağlık Bilimleri  
 Avustralya  Fen ve Mühendislik Bilimleri + Sağlık Bilimleri  
 Çin Halk Cumhuriyeti  Fen ve Mühendislik Bilimleri + Sağlık Bilimleri  
 Fransa  Fen ve Mühendislik Bilimleri + Sosyal ve Beşeri Bilimler + Sağlık Bilimleri  
 Güney Kore  Fen ve Mühendislik Bilimleri + Sosyal ve Beşeri Bilimler + Sağlık Bilimleri  
 Hindistan  Fen ve Mühendislik Bilimleri + Sağlık Bilimleri  
 İngiltere  Fen ve Mühendislik Bilimleri + Sosyal ve Beşeri Bilimler + Sağlık Bilimleri  
 İtalya  Fen ve Mühendislik Bilimleri + Sosyal ve Beşeri Bilimler + Sağlık Bilimleri  
 Japonya  Fen ve Mühendislik Bilimleri + Sosyal ve Beşeri Bilimler + Sağlık Bilimleri  
 Kanada  Fen ve Mühendislik Bilimleri + Sağlık Bilimleri  
     

 

GİDEN ÖĞRENCİ BAŞVURU SÜRECİ

 1. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Uluslar arası İlişkiler Ofisi tarafından belirlenen ve Tıp Fakültesi’nde afişi asılan Mevlana Değişim Programı Takvimi ve Uluslar arası İlişkilerin web sayfasında yayınlanan Başvuru duyurusu takip edilir.
 2. Aday Öğrenci Başvuru Formu doldurularak Uluslar arası İlişkiler Ofisine teslim edilir.
 3. Yabancı Dil Sınav duyurusu takip edilir.
 4. Yabancı Dil Sınavına girilir.
 5.  

Ön Değerlendirme Listesinin ilan edilmesinden sonra hakkından vazgeçmek isteyen öğrenciler, feragat dilekçelerini Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim etmelidirler.

 

GİDEN ÖĞRENCİ HAREKETLİLİK SÜRECİ

 1. Gidilecek Yükseköğretim kurumunun ders programını incelenir.
 2. Gittiği kurumda alacağı derslerin kendi Fakültesinde hangi derslere kaç kredi ile denk geleceğini belirler.
 3. Belirlenen dersler Değişim Programları Koordinatörlüğü ve Mevlana Değişim Programı Bölüm Koordinatörü ile paylaşmalıdır.
 4. Kararlaştırılan dersler doğrultusunda Öğrenim Protokolü hazırlanarak, öğrenci ve Bölüm Koordinatörünü imzalar.
 5. İmzalı Öğrenim Protokolü, Uluslar arası İlişkiler Ofisine 3 nüsha olarak teslim edilir.
 6. Uluslararası İlişkilere karsı kurum tarafından gönderilen Kabul Belgesi alınarak, Öğrenim Belgesi ve dilekçe eklenerek Tıp Fakültesi Değişim Programları Koordinatörlüğü Birimine teslim edilir.
 7. Değişim Programları Koordinatörlüğü Birimi tarafından değerlendirilen ve uygun görülen evraklar Yönetim Kurulu onayına sunulur.
 8. Yönetim Kurulu Kararı, Değişim Programları Koordinatörlüğü Birimi

tarafından Uluslararası İlişkilere gönderilir.

 1. Banka hesabı açmak, Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi ile Öğrenci Beyannamesini imzalamak ve gerekli diğer evrakları teslim etmek için Uluslararası İlişkiler Ofisi ile görüşülür.

 

GİDEN ÖĞRENCİ HAREKETLİLİK ESNASINDA

 • Misafir olunacak kuruma ulaşıldıktan sonra, hareketlilik öncesinde hazırlanan Öğrenim Protokolünde değişiklik yapılmak istenirse, Öğrenim Protokolünün Değişiklik Sayfası Ekle-Sil Formu hazırlanmalıdır.
 • Form hazırlanmadan önce muhakkak Mevlana Değişim Programı Koordinatörü veya Değişim Programları Koordinatörlüğü Birimi ile iletişime geçmelisiniz.
 • Mevlana Değişim Programı Koordinatörü ya da Değişim Programları Koordinatörlüğü Biriminin bilgisi dahilinde hazırlamış olduğunuz Değişiklik Belgesini misafir olunan üniversiteye onaylatmalısınız.
 • Hazırlamış ve onaylatmış olduğunuz belgeyi dilekçenizi de ekleyerek e-posta yolu ile Değişim Programları Koordinatörlüğü Birimine göndermelisiniz.
 • Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından uygun görülen değişikliğe ait evraklar, Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur.
 • Ders değişiklikleri Akdeniz Üniversitesi tarafından onaylanmadıkça ve Fakültemiz Yönetim Kurulunca onaylanmadıkça geçerli sayılmazlar.
 • Öğrenim Protokolünde yapılacak değişikliklerin, öğrencinin gittiği Yükseköğretim Kurumu’nda akademik dönemin başlamasına takiben en geç 30 gün içinde yapılması gerekmektedir.
 • Hareketlilik süresince hareketlilik sürecini etkileyen her türlü durum mutlaka Mevlana Değişim Programı Koordinatörüne ya da Değişim Programları Koordinatörlüğü Birimine bildirilmelidir.

 

GİDEN ÖĞRENCİ  HAREKETLİLİK SONRASI

 • Öğrenci döndükten en geç 15 gün içinde evraklarını hem Uluslararası İlişkiler Ofisine hem de Fakültemiz Değişim Programları Koordinatörlüğü Birimine teslim etmelidir.

Öğrencinin Dönüş Belgeleri:

1.Transcript of Records

2.Katılım Sertifikası

3.Öğrenci Nihai Rapor Formu

4.Dönüş Bileti

 • Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından uygun görülen dönüş evrakları Fakülte Yönetim Kurulu onayına sunulur.

Fakülte Yönetim Kurulu tarafından çıkan karar Uluslararası İlişkiler Ofisine ve Öğrenci İşleri Birimine bildirilir.

Eklenme tarihi :2.11.2022 13:48:10
Son güncelleme : 2.11.2022 13:48:10