Öğrenim

öğrenim.jpg

ERASMUS+ GİDEN ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ Socrates II Döneminde “Öğrenci Değişimi” faaliyeti olarak isimlendirilen bu faaliyet, 2007-2013 yılları arasında Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında “Öğrenci Öğrenim Hareketliliği” faaliyeti olarak devam etmiştir.

Öğrenim Hareketliliği ne kadar süre ile yapılır? 
Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus+ Üniversite Beyannamesi/Erasmus Charter for Higher Education (EÜB/ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler, 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB/ECHE sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar.

Öğrenim Hareketliliği hangi Ülke ve Okullarda yapılabilir?
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kurumlar arası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, var olan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus+ öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca birbirleriyle anlaşması olan Erasmus+ Üniversite Beyannamesi sahibi kurumlar arasında yapılabilmektedir. (Tıp Fakültesi Anlaşması Olan Üniversiteler İçin Tıklayınız)

Öğrenim Hareketliliğinden Faydalanabilmek İçin Ne Yapılması Gerekir?
Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne yukarıda belirtilen şekilde başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir.

Öğrenim Hareketliliğinden Yararlanma Koşulları Nelerdir?

 • Tıp Fakültesi IV.,V., VI. Dönem Öğrencisi olmak.
 • Genel Not Ortalamasının 2,20/4,0 olması.
 • Uluslar arası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Başvurusuna online Başvuru yapmak
 • Yabancı Dil Belgesi/Erasmus Yabancı Dil Sınavına Girmek
 • Genel Başarı Puanının 65 olması
 • Mezuniyet Öncesi en az bir dönem için 30 ECTS değerinde denkliği yapabilecek dersin bulunabilmesi.

 

Erasmus+ 2014-2020 Program Ülkeleri ile Tıp Fakültesi kapsamında ikili anlaşmalarımız olan Üniversiteler ise aşağıdaki gibidir:

Üniversite Ülke Not
Aachen Üniversitesi  Almanya  
Hannover Üniversitesi  Almanya  
Würzburg Üniversitesi  Almanya 6. sınıf öğrencileri staj hareketliliği kapsamında gidebilirler
Lleida Üniversitesi  İspanya  
Targu Mures Üniversitesi  Romanya  
Graz Tıp Fakültesi  Avusturya  
Modeno e Reggio Emlio Üniversitesi  İtalya  
Novi Sad Üniversitesi  Sırbistan  
Pisa Üniversitesi  İtalya  
Warszawa Üniversitesi  Polonya  
Brasov Üniversitesi  Romanya  

Öğrenim Hareketliliğine Gitmeden Önce; Seçimler açıklandıktan sonra yapmanız gerekenler şunlardır;

 • Gideceğiniz üniversitenin web sitesini inceleyerek, bilgi paketini (information package) okumak.
 • Erasmus+ öğrencilerinin son başvuru tarihlerini, ders programlarını, akademik takvimlerini öğrenmek.
 • Göndermeniz gereken belgeleri hazırlayıp göndermek ve karşı kurumdan Kabul Belgesi’ni almak.

Karşı üniversitede bulunacağınız tarihler net olarak belirtilmiş olmalıdır. Eğer kabul mektubunuzda öğrenim tarihleriniz net olarak belirtilmemişse karşı kuruma ait akademik takvimi beyan etmeniz gerekecektir

Learning Agreement (Öğrenim Anlaşması) : Belgenizi Tıp Fakültesi Değişim Programları Koordinatörlüğü’nden (karşı tarafın ilgili kişisinden de destek alabilirsiniz ) yardım alarak doldurmalı ve koordinatörünüze imzalattıktan sonra karşı kuruma göndermelisiniz. (LA Öğrenim linki) (LA hazırlama rehberi)

Karşı kuruma belgenin taranmış halini e-posta yolu ile göndermeli, karşı taraf da aynı şekilde belgeyi imzalanmış/onaylanmış şekli ile size geri göndermelidir.

Learning Agreement nedir?

Öğrencinin Türkiye’deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda eşdeğer gelen dersleri belirleyerek, alınan derslerin tanınırlığını öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında üçlü olarak yapılan, değişim dönemi öncesinde imzalatarak kayıt ve güvence altına alındığı anlaşmaya Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) denir.

Bütün bu evraklarınızı tamamladıktan sonra Tıp Fakültesi Değişim Programları Koordinatörlüğü’ne Fakülte Yönetim Kurulu Kararı’nızın çıkabilmesi için başvuru yapmanız gerekmektedir.

  Tıp Fakültesi için gerekli başvuru evrakları nelerdir?

 1. Learning Agreement

(Öğrencinin ve Erasmus+ Koordinatörümüzün imzası tamamlandıktan sonra karşı kurum tarafından imzalanan ve mühürlenen)

 1. Dilekçe

(Öğrencinin öğrenci numarasını, sınıfını, gideceği ülke/okulu, hangi tarihlerde hareketlilikten faydalanacağını, hangi dersleri alacağını, telefon numarasını kapsamalıdır)

 1. Kabul Belgesi
 2. Transkript (Öğrenci İşleri Biriminden temin ediniz)

Tarafımıza teslim ettiğiniz belgeler (Karşı taraftan onaylı gelen LA, dilekçe, kabul belgesi ve de transkript) Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından değerlendirildikten sonra, Yönetim Kurulu’na sunulur ve Yönetim Kurulu Kararı yazı ile Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirilir. Yönetim Kurulu Kararının uygun görülmesinden sonra kalan işlemleriniz için Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi ile görüşmeniz gerekmektedir. LEARNİNG AGREEMENT HAZIRLARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM tıklayınız   Ders Seçimi yapılırken; (1 Dönem için en az) 30 AKTS (ECTS) olması gerekmektedir.  AKTS/ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi/European Credit Transfer and Accumulation System) kredisi nedir?

AKTS kredisi, ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren ( 1 ile 60 arasında) sayısal değerdir. Bu değer, kurumdaki yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin gerektirdiği iş yükünü gösterir. AKTS 60 Kredi 1 yıllık, 30 kredi ise bir dönemlik iş yüküne karşılık gelir.

Erasmus+ programı kapsamında desteklenen bir başka etkinlik alanını oluşturan temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır. Bu sistemin uzun vadeli amacı ise, kredi ve notlandırma konularında Avrupa çapında standartlaşmayı sağlamak, böylelikle Avrupa bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmektir.

Bu bakımdan Avrupa Kredi Transfer Sistemi, yükseköğrenim alanında Avrupa çapında geçerli bir “ortak dil” olarak nitelendirilmektedir. Akademisyenler derslere AKTS kredisi verirken derslerin içeriklerini de gözden geçirmek durumda kalmaktadırlar, çünkü AKTS prensiplerine göre derslerini yeniden kredilendirirken öğrencinin çalışma süresini, dersin zorluğunu, öğrenim hedeflerini ve dersin öğrenciye olan mesleki katkısını göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Bu zorunlulukta derslerin içeriklerinin yenilenmesine ve dolayısıyla eğitim kalitesinin artmasına yol açmaktadır.

AKTS Notlandırma Sistemi nedir?

Avrupa ülkelerindeki notlandırma sistemlerinin birbirinden çok farklı olması, Yüksek öğrenim alanındaki Değişim Programlarının uygulanmasında en çok karşılaşılan güçlük olarak ve ECTS kapsamında yabancı eğitim gören öğrencilerin en fazla endişe duydukları konu olarak tespit edilmesinden ötürü notlandırma sisteminde şeffaflığı amaçlayan bir sistem oluşturularak aşağıda belirtilen tablodaki değerler ortak değer olarak kabul edilmiştir. Aşağıda bazı Avrupa Ülkelerinin notlandırma sistemleri yaklaşık değerler baz alınarak  gösterilmiştir.

AKTS Derecesi Tahmini Başarılı Öğrenci Yüzdesi Tanım
A 10 Mükemmel
B 25 Çok İyi
C 30 İyi
D 25 Başarılı
E 10 Yeterli
FX Kaldı
F Kaldı

 

Ülke Başarısız Geçer Orta İyi Çok İyi Mükemmel  
Almanya 5,6 4+,4 3+,3,3- 2+,2,2- 1- 1  
Avusturya 5 4 3 2 1 1  
Fransa 9< èchec 10 passable 12 assez bien 14 bien 16 très bien 16 très bien  
Belçika 9,8,7 10 13,12,11 16,15,14 18,17 20,19  
İtalya 17 23-18 26-24 28,27 29 30  
İngiltere E D C B- B+ A  
AKTS Derecesi F Kaldı E Yeterli D Başarılı C İyi B Çok İyi A Mükemmel  
Aralık  – 10% 25% 30% 25% 10%  

Özellikle Tıp Fakültesi Dönem 4 ve Dönem 5 için gitmek isteyen öğrencilerin, ders seçimlerini yaparlarken, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmelerine dikkat etmeleri gerekmektedirler. Dönem 6 öğrencilerinin ise ders sürelerine dikkat etmesi gerekmektedir.   Öğrenim Hareketliliğine Gittikten sonra;

Karşı kuruma gittikten sonra yapacağınız ders değişikliğinizi muhakkak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Değişim Programları Koordinatörlüğü’ne danışıp belirleyiniz.

Belirledikten sonra değişiklikle ilgili olarak Learning Agreement for Studies During Mobility (Değişiklik Belgesi LA) (Değişiklik Belgesi Hazırlama Rehberi) hazırlamalı (öğrenci imzalı ve karşı kurum tarafından imzalı, mühürlü ) ve dilekçeniz ile  beraber e-posta ile Tıp Fakültesi Değişim Programları Koordinatörlüğüne degisimtip@akdeniz. edu.tr adresine göndermelisiniz.

Gönderilen evraklarınız önce Değişim Programları Koordinatörlüğü sonra ise Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmeye alınacak olup çıkan Yönetim Kurulu Kararı, Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisine yazı ile size ise e-posta ile bildirilecektir.

Yapacağınız ders değişiklikleri Akdeniz Üniversitesi ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça derslerinizin denkliğiniz yapılamaz.

Yapacağınız değişiklik, Learning Agreement Before the Mobility belgesi ile uyumlu olmalıdır. Learning Agreement Before the Mobility belgesinde olmayan bir ders çıkarılamaz. Dolayısıyla derslerin adları ve kredileri yazılırken lütfen dikkat ediniz. Karşı kurumda çıkardığınız dersin Akdeniz Üniversitesi’nde karşılığı gelen ders de çıkarılmış demektir.

Hareketlilik uzatma talebiniz olacaksa, bu talebinizi öngörülen bitiş tarihinden 1 (bir) ay önce yapmalısınız.   Öğrenim Hareketliliğine Gittikten Sonraki Evraklar:

 1. Learning Agreement for Studies During Mobility
 2. Dilekçe
 3. Yönetim Kurulu Kararı

Öğrenim Hareketliliğinden Dönerken; Giden öğrenci dönerken aşağıda belirtilen evrakları beraberinde getirmeli ve Tıp Fakültesi Değişim Programları Koordinatörlüğüne sunmalıdır. Öğrenim Hareketliliği Dönüş Evrakları:

 1. Transcript of Records

Öğrenim anlaşmasında alınacağı taahhüt edilen dersleri içeren, öğrenci adına düzenlenmiş, sınavlar dâhil öğrenim görülen tarihleri belirten öğrenim anlaşmasındaki kredileri ve dönem sonunda alınan notlarını belirten imzalı, mühürlü orijinal belge.

 1. Learning Agreement of After The Mobility (Dönerken Doldurulacak LA) (After Mobility Hazırlama Rehberi)
 2. Katılım Sertifikası (Certificate of Attandance/Letter of Confirmation)

Konuk olduğunuz üniversite tarafından verilen belge olup, eğer bu belgenin sizde de bulunmasını arzu ediyorsanız, iki nüsha olarak talep ediniz.

Yukarıda belirttiğimiz Koordinatörlüğümüze sunulan evraklar öncelikle Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilecek olup sonrasında  Tıp Fakültesi Yönetim Kuruluna sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz tarafından başarılı sayılan öğrenciler, eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye’de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler ise eğitimlerine Erasmus+ öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir.

Almış olduğunuz evraklarınızda muhakkak aldığınız derslerin kredisi, süresi ve başarılı olup olmadığı bilgisi bulunmalıdır. Yaz Dönemi Pratiği kapsamında giden öğrenciler için ders muafiyeti söz konusu değildir ve hareketlilik “staj hareketliliği” kapsamında değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu Kararları, Koordinatörlüğümüz tarafından hem Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisine hem de Tıp Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Birimine yazı ile bildirilecektir.

 

 

Eklenme tarihi :2.11.2022 10:16:46
Son güncelleme : 2.11.2022 10:19:40