Erasmus+ Değişim Programı

Erasmus+ Programı Nedir?

Erasmus+ Değişim Programı, Avrupalı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programı olup kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmesi için karşılıksız mali destek sağlayan bir değişim programıdır.

 Erasmus ismini nereden almıştır?

İsmini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Erasmus’tan (1469-1536) almıştır.

Erasmus Programının Amacı Nedir?

 • Katılımcı ülkelerin yükseköğretim kurumlarının işbirliği içinde olmaları
 • Eğitim programlarının geliştirilmesi ve denkleştirilmesi
 • Yükseköğretim kalitesini arttırmak
 • Avrupa standartlarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak
 • Öğrenci ve Öğretim üyelerinin yurtdışı deneyimi kazanmaları
 • Farklı kültürlerin tanınması

 

Erasmus ile Erasmus+ Arasındaki Fark Nedir?

Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine 2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ (Erasmus Plus veya Erasmus Artı) Programı aslında temel amaçlar ve faaliyetler açısından bakıldığında Erasmus Programından çok büyük farklılıklar içermemekle birlikte Erasmus+ Programı ile  kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır.

Erasmus+ Programı ile; Hayatboyu Öğrenme Programlarının bünyesindeki yürütülmüş olan programlar (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtving, Gençlik Programı ve 5 Uluslararası İşbirliği Programı) Erasmus+ adı altında bir çatıda toplanarak parçalı yapıdan bütünleşik yapıya geçiliyor.  Erasmus adının devam ettirilmesinin sebebi ise; yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen önceki Erasmus Programının bilinirliğinden faydalanmaktır.

Erasmus+ Programının hedef kitlesi şöyle özetlenebilir:

 • Yükseköğretim alanında; üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim çalışanları,
 • Mesleki eğitim alanında; meslek okulları öğrencileri, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar,
 • Okul eğitimi alanında; ilk ve ortaöğretim öğrencileri, okul liderleri, öğretmenler ve okul çalışanları,
 • Yetişkin eğitimi alanında; öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları,
 • Gençlik alanında; 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları, gençlik kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları,

Programın amacında da belirtildiği üzere, her yaş ve her kesimden bireyler ile her düzeyden kurum ve kuruluşlar bu programdan faydalanabilir.

Erasmus+ Değişim Programından fakültemizin öğrenci ve personelleri yararlanabilmektedir. Fakat yararlanacak öğrenci ya da personelin öncelikle Erasmus+ Programının amacını ne olduğunu iyi bilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda unutulmamalıdır ki;

 • Erasmus Programı yabancı dil öğrenme programı DEĞİLDİR
 • Tam anlamıyla burs programı DEĞİLDİR
 • Diploma programı DEĞİLDİR
 • Araştırma Programı DEĞİLDİR

 

Erasmus+Programının Desteklediği Alanlar Nelerdir?

Erasmus+ Programı Kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem ve 2 Özel Eylem altında toplanıyor:

Ana Eylem 1:Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Ana Eylem 2:Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği

Ana Eylem 3:Politika Reformuna Destek

Özel Eylem1:JeanMonnet Programı

Özel Eylem2:Spor Destekleri

 
Eklenme tarihi :2.11.2022 09:58:18
Son güncelleme : 2.11.2022 10:08:22